Share This Post

Nieuws

20% van alle Nederlanders heeft wel eens geblowd

20% van alle Nederlanders heeft wel eens geblowd

20% van alle Nederlanders heeft wel eens geblowd. Het is een soort Prinsjesdag voor drugcijfer fetisjisten: de jaarlijkse Nationale Drug Monitor van het bekende Trimbos-instituut. Wij focussen uiteraard alleen op cannabis en vissen de belangrijkste wietcijfers van de 2016-editie er voor jullie uit.

1 op de 5 Nederlanders heeft ooit geblowd

Inmiddels wordt ons kikkerlandje bevolkt door 17 miljoen mensen. In 2015 hadden naar schatting 2,8 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder (21,1%) ooit in het leven cannabis gebruikt. Gevraagd naar het gebruik in het afgelopen jaar – 2015 dus – gaf 6,7% het juiste antwoord, ofwel 890.000 Nederlanders gebruikten cannabis.

Het actueel gebruik (in de afgelopen maand) ligt op 4,2% en is vergeleken met 2014 iets hoger, vooral onder 20-24-jarigen. Meer dan een kwart (28,8%) van de actuele gebruikers blowt (bijna) dagelijks. Dat zijn omgerekend 160 duizend Nederlanders. Hoog opgeleiden gebruiken minder vaak (bijna) dagelijks cannabis dan middelbaar en laag opgeleiden.

Weinig echte gezondheidsproblemen

Een klein deel van de frequente cannabisgebruikers klopt aan bij de verslavingszorg. In 2015 stonden 10.816 mensen met een primair cannabisprobleem geregistreerd, tegenwoordig de grootste groep hulpvragers na alcohol. Het aantal cannabisgebruikers dat wordt opgenomen in het ziekenhuis vanwege een aan cannabisgebruik gerelateerd probleem is een stuk lager. In 2014 ging het om 910 personen.

Georganiseerde criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit betreft vaak drugs, online drugshandel beperkt maar toegenomen
In 2015 zijn 341 opsporingsonderzoeken uitgevoerd naar georganiseerde ondermijnende criminaliteit waarbij illegale drugs het voornaamste aandachtsgebied vormden. In 37% van de gevallen betrof het cocaïne of heroïne, in 34% ging het om grootschalige hennepteelt en in 30% waren synthetische drugs in het spel.

Vooral stimulantia en ecstasy worden via internet verhandeld.

Meer soft- dan harddrugsdelicten in de strafrechtsketen

In de strafrechtsketen is het aandeel softdrugsdelicten ook in 2015 groter dan dat van harddrugsdelicten. Daders van drugsdelicten krijgen meestal een taakstraf of een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In 2015 zijn er naar verhouding meer softdrugszaken (hennep) ingestroomd bij het Openbaar Ministerie dan harddrugsdelicten. Dit patroon zien we al sinds 2009. Vóór 2008 waren er steeds meer harddrugsdelicten, in 2008 was het kantelpunt. De meeste harddrugsdelicten hebben betrekking op het aanwezig hebben (bezit) van een harddrug. Bij de softdrugs gaat het meestal om cannabisteelt.

THC-percentage in 2016 gemiddeld 16,1%

Sluiten we af met iets vrolijkers. THC is het belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis. Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire cannabisvariant) verdubbelde tussen 2000 en 2004 van 8,6% naar 20,4%, daalde daarna licht en schommelde in de periode2005-2016 tussen ongeveer 15% en 17%.

In 2016 bedraagt het gemiddelde THC-gehalte in de cannabis 16,1 procent.

Bron: RollingStoned

Share This Post

Leave a Reply