Share This Post

Nieuws

Wat brengt de wietplant ons in 2017?

Wat brengt de wietplant ons in 2017?

Wat brengt de wietplant ons in 2017? De internationale beweging om cannabis te legaliseren en reguleren heeft de afgelopen jaren zulke grote successen geboekt dat hun zaak mainstream is geworden en een steeds belangrijker politiek onderwerp in tientallen landen. Wat heeft 2017 in petto voor de cannabisindustrie?

Tien jaar geleden was het idee dat in een relatief korte tijd zo snel vooruitgang zou worden geboekt ronduit belachelijk. Inmiddels is het concept van totale mondiale legalisering niet langer een utopie maar een ophanden zijnde, onmiskenbare realiteit.

Diverse Amerikaanse staten willen in 2017 legaliseren

Maar liefst acht staten in de VS zouden in 2017 cannabis wel eens volledig kunnen legaliseren, voor zowel medicinaal als recreatief gebruik: Delaware, Texas, Rhode Island, New Jersey, New Mexico, Kentucky, Missouri en Vermont.

De staten die recreatieve cannabis reeds hebben gelegaliseerd, zijn:

  • Colorado & Washington (2012)
  • Oregon, Alaska & Washington D.C. (2014)
  • Californië, Maine, Massachusetts, & Nevada (2016)
Nog 8 VS-staten zouden in 2017 cannabis kunnen legaliseren (© Lokal_Profil)
Nog 8 VS-staten zouden in 2017 cannabis kunnen legaliseren (© Lokal_Profil)

In sommige staten, zoals Colorado, is cannabis al jaren legaal en de gesignaleerde voordelen, zoals een stijging van de belastinginkomsten en een daling van verkeersongelukken ten gevolge van alcohol, lijken zwaarder te wegen dan de mogelijke nadelen. Dientengevolge krijgen steeds meer staten vertrouwen in het idee van volledige legalisering.

In de hele Verenigde Staten lijkt het beeld dat het publiek van cannabis heeft een snel proces van normalisering en “depolarisatie” te ondergaan. Een belangrijk kantelpunt werd bereikt in 2016 toen medicinale cannabis legaal werd in vijfentwintig van de vijftig staten.

Canada maakt haast met federale legalisering

De federale regering van Canada is van plan in de lente van 2017 wetgeving te introduceren, terwijl de Canadese Parliamentary Budget Office heeft voorspeld dat de verkoop van cannabis voor recreatieve doeleinden in januari 2018 kan beginnen.

Diverse prominente figuren uit de bedrijfstak, onder wie Guillermo Delmonte, CEO van de International Cannabis Corporation, hebben echter gezegd dat het proces van planning en implementering van de nieuwe wetgeving wel eens aanzienlijk langer zou kunnen duren dan een jaar. Delmontes bedrijf werd in november 2016 de eerste internationale cannabisonderneming met een notering aan de Canadese beurs.

Hoewel legalisering niet ver weg meer lijkt te zijn, blijven verkoop en bezit van cannabis illegaal in Canada, met uitzondering van die voor medicinale doeleinden. Op dit moment mogen alleen grootschalige producenten met een vergunning patiënten voorzien van cannabis in het kader van het medicinale-cannabisproject van Health Canada.

De afgelopen maanden is de overheid gewoon doorgegaan met de invallen bij cannabisapotheken die niet strikt voldoen aan alle regels. Apotheekeigenaren zijn zeer ongelukkig met het feit dat ze nog steeds het risico lopen een zware straf te krijgen voor iets dat zij beschouwen als een legitieme poging om te voldoen aan de behoeften van patiënten.

Duitsland en Italië in 2017 op weg naar legalisering

Italië gaat zeer binnenkort legaliseren (© Patafisik)In Duitsland verkeert het politieke debat over de legalisering van cannabis al enige jaren in een stroomversnelling. Het is waarschijnlijk dat het land medicinale cannabis in 2017 volledig zal legaliseren en dat ten minste een deelstaat, Berlijn, zal beginnen met een “wetenschappelijk gemonitord proefproject voor de gecontroleerde distributie van cannabis aan volwassenen” voor recreatieve doeleinden. Volledige legalisering op nationaal niveau gaat waarschijnlijk nog enkele jaren duren.

In Italië is het kamerbrede voorstel uit 2016 om cannabis te legaliseren teruggezonden naar de parlementaire commissie nadat een rechtse parlementaire groepering obstructie had gepleegd tegen het wetsvoorstel door 1300 bezwaren in te dienen. De opstellers van het wetsvoorstel waren van plan het wetsontwerp in 2017 in te dienen maar ten gevolge van de voortdurende politieke instabiliteit hebben de wetgevers hun aandacht waarschijnlijk voor andere zaken nodig.

Als de wet wordt aangenomen, hebben de Italiaanse burgers het recht om maximaal vijf planten voor persoonlijk gebruik te kweken en maximaal vijftien gram thuis of vijf gram in de openbare ruimte te bezitten. Ook cannabisclubs met maximaal 50 leden zouden worden gelegaliseerd. Uit recente enquêtes blijkt dat meer dan 70% van de Italianen voorstander is van een reguleringsmodel à la Colorado, maar de in Italië nog altijd invloedrijke katholieke kerk blijft een fervent tegenstander hiervan.

Toenemende roep om EU- brede cannabiswetgeving

De afgelopen jaren is de steun voor medicinale cannabis wereldwijd gigantisch toegenomen, bij zowel politici als het publiek. Tegelijk met deze veranderingen neemt ook de druk op de supranationale organisaties van de wereld toe om een stap verder te gaan en in hun beleidsgebieden progressieve, eerlijke wetgeving te implementeren.

Een Europees Burgerinitiatief uit 2014 heeft geprobeerd een petitie in te dienen om cannabis in de hele EU te legaliseren. Dit initiatief mislukte door een gebrek aan handtekeningen. Gezegd moet worden dat Burgerinitiatieven sowieso buitengewoon weinig kans van slagen hebben. Een alternatieve manier om cannabis in heel Europa erkend te krijgen, zal dus waarschijnlijk succesvoller zijn.

En het lijkt erop dat een nieuwe poging al in gang is gezet. In november 2016 organiseerde de linkse parlementaire groepering Europees Unitair Links/Noords Groen Links de eerste internationale conferentie over medicinale cannabis in het Europese parlement te Brussel.

Prominente onderzoekers als Manuel Guzman en Carola Perez van het Spaanse Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) voerden het woord tijdens de conferentie. De Duitse MEP Stefan Eck sprak bemoedigende slotopmerkingen. (Leafly  deed er verslag van):

“Naar mijn mening is het nu tijd om cannabis voor medische doeleinden ook in de EU te legaliseren.  Ik ben van mening dat we zo snel mogelijk ten minste een Europabrede legalisering van cannabis voor medicinale doeleinden moeten invoeren. Dat is het minimum. En we moeten nooit vergeten dat het verbod van cannabis absoluut onlogisch is zolang andere stoffen als nicotine en alcohol toegestaan zijn.”

Wordt 2017 het jaar waarin cannabis wereldwijd wordt geherwaardeerd?

Vele jaren lang is cannabis wereldwijd illegaal geweest ten gevolge van internationale verdragen, met name het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen uit 1961. In het verdrag wordt cannabis gekwalificeerd als een drug van de klassen I & IV, dus zonder medicinale waarde en met een groot gevaar van misbruik.

De Wereldgezondheidsorganisatie is in staat om cannabis opnieuw te beoordelen en classificeren naarmate nieuw onderzoek beschikbaar komt. De organisatie heeft dergelijk onderzoek echter jarenlang uitgesteld, om onduidelijke redenen. Dit zou echter nu wel eens kunnen gaan veranderen.

In december 2016 nam de Commission on Narcotic Drugs in Wenen, Oostenrijk, kennis van een rapport dat was samengesteld door de 38e Commissie van deskundigen van de WHO voor drugsverslaving (ECDD). De commissie erkende

  • een toename van het gebruik van cannabis en haar componenten voor medicinale doeleinden;
  • de opkomst van nieuwe cannabisgerelateerde farmaceutische preparaten voor therapeutisch gebruik;
  • dat cannabis nooit het onderwerp was geweest van een formele voorbeoordeling of kritische herbeoordeling door de ECDD;

Bovendien heeft de ECDD aangegeven van plan te zijn om binnen de komende 18 maanden voorbeoordelingen van cannabis en cannabinoïde stoffen uit te voeren en die op een speciale bijeenkomst van de ECDD te evalueren. Hoewel dit geen garantie van mondiale legalisering inhoudt en de zaak wel eens niet voor 2018 afgehandeld zou kunnen zijn, betekent het niettemin een gigantische stap voorwaarts.

Ondertussen gaat het onderzoek naar cannabinoïden in hoog tempo door

Steeds vaker worden de extreme en gepolitiseerde argumenten zowel voor als tegen cannabis onderuit gehaald door op de wetenschap gebaseerd bewijs en de economische realiteit. Het wordt steeds moeilijker voor rechtse politici om cannabis op ideologische basis te verwerpen, maar tegelijkertijd wordt het ook moeilijker voor activisten om sensatiebeluste claims te doen die niet volledig door bewijs worden gestaafd.

In diverse landen verspreid over de hele wereld, zoals Israël, het vaderland van de grote cannabinoïdewetenschapper Raphael Mechoulam, is de afgelopen tientallen jaren gestaag grote voortgang geboekt op het gebied van cannabisonderzoek. Israël is op dit moment de wereldleider op het gebied van cannabinoïdenonderzoek en er vinden talloze klinische proeven plaats naar medicinale toepassingen van cannabis. Ook Spanje weet de aandacht op zich te vestigen als centrum voor mondiale kennis op het gebied van cannabinoïden, met organisaties als de OECM, die grote bijdragen leveren aan de kennisvergaring.

In de Verenigde Staten is de lijst met prestaties op het gebied van onderzoek naar cannabis inconsistent omdat het land zo lang geteisterd is geweest door ernstige beperkingen ten aanzien van het onderzoek. Niettemin zullen er in 2017 diverse belangrijke onderzoeken plaatsvinden, waaronder het veel beschreven MAP klinisch onderzoek naar cannabis voor PTSS bij veteranen.

Bovendien zullen de onderzoeksinspanningen in de VS waarschijnlijk baat hebben bij de aankondigingen die de DEA in augustus 2016 deed. Hoewel het agentschap, dat notoir pro verbod is, cannabis niet opnieuw geclassificeerd heeft, heeft het wel aangekondigd dat er een verruiming zal plaatsvinden van het aantal fabrikanten die een licentie krijgen om onderzoekers te voorzien van cannabis voor onderzoeksdoeleinden.

Is er voor 2017 ook slecht nieuws voor de cannabisindustrie?

Wat de cannabisindustrie ongetwijfeld in 2016 de meeste zorg heeft gebaard, was de verkiezing van de Republikeinse multimiljonair Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Tijdens de verkiezingscampagne vermeed Trump al te veel aandacht aan cannabis te besteden, maar hij schijnt gezegd te hebben dat hij voorstander is van medicinale cannabis en het recht op zelfbeschikking van de staten in de VS.

Aan de andere kant heeft Trump ook gezegd dat de legale cannabisindustrie in Colorado een “echt probleem” is. Bovendien was de aanstaande vicepresident, Mike Pence, gouverneur van een van de meest cannabisonvriendelijke staten, Indiana, en heeft hij publiekelijk verklaard tegen legalisering te zijn. Daar komt nog bij dat Trump Jeff Sessions benoemd heeft als minister van Justitie. Sessions is een notoire antidrugswetgever. In april 2016 zei Sessions nog dat “fatsoenlijke mensen geen marihuana roken”. In de jaren 1980 in Alabama verklaarde hij dat  hij vond dat de Ku Klux Klan “oké was totdat ik erachter kwam dat ze wiet rookten.”

Zoals we hebben gezien was 2016 wereldwijd een mijlpaal voor cannabis. De recente vooruitgang die de mondiale cannabisgemeenschap – bestaande uit patiënten, recreatieve gebruikers, producenten, wetenschappers en opvoeders – heeft geboekt is zonder meer spectaculair te noemen. Ondanks enkele negatieve aspecten en enkele zorgwekkende tekenen voor de toekomst is de algehele trend positiever dan ooit tevoren. En volgens alle voorspellingen wordt 2017 een van de allerbelangrijkste jaren voor cannabis in de geschiedenis.

Bron: SensiSeeds

Share This Post

Leave a Reply